Michael Meister Yachtconsulting
米歇尔.麦斯特,游艇咨询欢迎您
游艇鉴定师 // 船舶建造师 // 法庭宣誓专家
项目管理

对创新发展项目提出良好建议并进行协调工作。监督游艇的建造,对游艇的购买提供咨询服务。

更多 >

质量

40年建造船只和游艇的经验。特别是在比赛用帆船的建造方面成就卓越。


更多 >

Copyright 2010 // Michael Meister // Yachtconsulting                                                                                             Slideshow   I   Legal   I   DE Deutsch   EN English   CN   RU